Türkiyәnin avtomobil satışında artım qeydә alınıb

Keçən il Türkiyə 2019-cu ilə müqayisidә Avropada әn  çox  avtomobil  satan ölkәlәr  arasında 6-cı  sıraya yüksәldi.

1568289
Türkiyәnin avtomobil satışında artım qeydә alınıb

Avropa İttifaqı, Avropa Sərbəst Ticarət Birliyi ölkələri və İngiltərәnin ümumi bazarda 2020-ci ilin sonuna dәk satışlarını  artıran  ölkәlәr siyahısında iştirak etmәmәlәrinә  baxmayaraq,  Kovid-19 әleyhinә  uğurlu  mübarizә edәn  Türkiyә avtomobil  satışını  artırıb.

Avtomobil Distribyutorları Dərnəyinin  Avropa Avtomobil İstehsalçıları Birliyi məlumatları çәrçivәsindә hazırladığı Avropa avtomobil bazar reytinqi hesabatına görә Türkiyə, 2020-ci ildə Avropadakı avtomobil satışlarını 2019-cu ilə  müqayisәdә  artıran yeganə ölkə olub.

2020-ci ilin sonunda Türkiyə  avtomobil satışında  2019 ilə müqayisədə 57,5% ​​artımla әn  çox  avtomobil satan  Avropa  ölkәlәri  arasında 6-cı  sırada  qәrarlaşıb. Türkiyәnin 2020-ci ildәki avtomobil satışı 610 min 109 ədəd olub.  Әlaqәli Xәbәrlәr