Türkiyә 80 ölkәyә toxum ixrac edir

Toxum Sənayeçiləri və İstehsalçıları Birliyinin sədri Əhməd Yılmaz dünyanın 80 ölkəsinə toxum ixrac etdiklərini söyləyib.

1449925
Türkiyә 80 ölkәyә toxum ixrac edir

Toxum Sənayeçiləri və İstehsalçıları Birliyinin sədri Əhməd Yılmaz  dünyanın 80 ölkəsinə toxum ixrac etdiklərini söyləyib.
Ahmet Yılmaz  Türkiyәnin  toxum sektorunda dünyada 11-ci yerdə olduğunu bildirib.
Türk toxumlarının dünyanın tәxminәn  hər ölkəsinə ixrac olunduğunu ifadә edәn Yılmaz deyib: ‘‘Bu gün Türkiyә bütün toxum ehtiyacını özü tәmin edәcәk gücә malikdir’’.
 Әlaqәli Xәbәrlәr