Türkiyə ən çox meyvə və tərəvəzi Rusiyaya ixrac etdi

Türkiyә 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında 100 ölkәyә ümumilikdә 365 milyon 662.8 min dollar mәblәğindә meyvә vә tәrәvәz ixrac edib.

1161128
Türkiyə ən çox meyvə və tərəvəzi Rusiyaya ixrac etdi

 

Türkiyә 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında 100 ölkәyә ümumilikdә 365 milyon 662.8 min dollar mәblәğindә meyvә vә tәrәvәz ixrac edib.

Hәmin  dövrdə әn çox ixrac  (104 milyon 533 min dollar)  Rusiyaya hәyata keçirilib.

Sözügedәn dövrdә İraqa  34 milyon 84 min 400 dollar, Rumıniyaya isә  33 milyon 105 min 975 dollar mәblәğindә ixrac olub.


Etiketlәr: #Türkiyə , #İraq , #Rumıniya

Әlaqәli Xәbәrlәr