İstanbul birjasında hǝftinin ilk günü

İstanbul birjasında100 İndeksi  hǝftǝnin  ilk gününǝ  79 min 756 bәnddǝn başlayıb.

576889
İstanbul birjasında hǝftinin ilk günü

Sәhmlәr orta hesabla  0,5% faiz dǝyǝr itirib.

 Valyuta bazarında ABŞ dolları 2 lira 95 quruş, avro isә 3 lira 31 quruş tǝşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 8,68% səviyyəsindədir.

Beynǝlxalq bazarlarda  bir unsiya qızılın qiymǝti min 338 dollar tǝşkil edir.

“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı 843 liradan satılır.

 Әlaqәli Xәbәrlәr