İstanbul birjasında 2 sentyabr

İstanbul birjasında100 İndeksi  gününǝ  75 min 852  bәnddǝn başlayıb.

563615
İstanbul birjasında 2 sentyabr

Sәhmlәr orta hesabla 0,15 faiz dǝyǝr itirib. 

Valyuta bazarında ABŞ dolları 2 lira 96 quruş, avro isә 3 lira 31 quruş tǝşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 9% səviyyəsindədir.

Beynǝlxalq bazarlarda  bir unsiya qızılın qiymǝti min 313 dollar tǝşkil edir.

“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı 833 liradan satılır.

 Әlaqәli Xәbәrlәr