İstanbul birjasında hǝftinin ikinci günü

İstanbul birjasında100 İndeksi hǝftǝnin ikinci  gününǝ 77 min 953  bәnddǝn başlayıb.

557179
İstanbul birjasında hǝftinin ikinci günü

Sәhmlәr orta hesabla 0,192 faiz dǝyǝr itirib.

Valyuta bazarında ABŞ dolları 2 lira 95 quruş, avro isә 3 lira 33 quruş tǝşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 9,17% səviyyəsindədir.

Beynǝlxalq bazarlarda  bir unsiya qızılın qiymǝti min 336 dollar tǝşkil edir.

“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı 843 liradan satılır.

 Әlaqәli Xәbәrlәr