İstanbul birjasında hǝftǝnin birinci günü

İstanbul birjasında100 İndeksi hǝftǝnin birinci gününǝ 76 min 65 bәnddǝn başlayıb.

547123
İstanbul birjasında hǝftǝnin birinci günü

Sәhmlәr orta hesabla 0,8 faiz dәyәr  qazanıb.

Valyuta bazarında ABŞ dolları 3 lira 2 quruş, avro isә 3 lira 34 quruş tǝşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 9,25% səviyyəsindədir.

Beynǝlxalq bazarlarda  bir unsiya qızılın qiymǝti min 340 dollar tǝşkil edir.

“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı 875 liradan satılır.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr