Halkbank sürǝtlǝ inkişaf edir

Halkbankın aktiv sǝrmayǝsi 200,4 milyard lirəyə çatıb.

542935
Halkbank sürǝtlǝ inkişaf edir

Toplam ǝmanǝt miqdarı 130,5 milyard lirəyə yüksǝlǝn bankın, 2016-ci ilin ilk yarısında toplam kreditlərinin mǝblǝği 183,4 milyard , ǝldǝ etdiyi xalis gǝlir isǝ 1 milyard 566 milyon lirə tǝşkil edib.

Halkbank, Kiçik və orta Müəssisələrin kreditləri  daxil olmaqla toplam ticarət kreditlərinin  hǝcmini  2015 ilin sonuna müqayisǝdǝ 10,7% artıraraq 110,4 milyard lirəyə qaldırıb.Әlaqәli Xәbәrlәr