İstanbul birjasında hǝftǝnin ikinci günü

İstanbul birjasında100 İndeksi hǝftǝnin ikinci  gününǝ 74 min 174 bәnddǝn başlayıb.

537553
İstanbul birjasında hǝftǝnin ikinci günü

Sәhmlәr orta hesabla 3,40 faiz dәyәr qazanıb

Valyuta bazarında ABŞ dolları 3 lira 3 quruş, avro isә 3 lira 37 quruş tǝşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 9,35% səviyyəsindədir.

Beynǝlxalq bazarlarda  bir unsiya qızılın qiymǝti min 315 dollar tǝşkil edir.

“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı 853 liradan satılır

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr