Birjada günün ikinci yarısında vǝziyyǝt

İstanbul birjasında100 İndeksi saat 14 etibarı ilǝ 73 min 819 bәnd tǝşkil edir .

537892
Birjada  günün ikinci yarısında vǝziyyǝt

Sәhmlәr orta hesabla 0,48 faiz dәyәr   itirib.

Valyuta bazarında ABŞ dolları 3 lira 3 quruş, avro isә 3 lira 34 quruş tǝşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 9,39% səviyyəsindədir.

Beynǝlxalq bazarlarda  bir unsiya qızılın qiymǝti min 321 dollar tǝşkil edir.

“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı 859 liradan satılır

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr