Osman Saraç birjada satılan şirkət sayının 415 çatdığını  bildirib

Osman Saraç birjada satılan şirkət sayının 415 çatdığını bildirib

484388
Osman Saraç birjada satılan şirkət sayının 415 çatdığını  bildirib

İstanbul fond  birjası, İstanbul Qızıl Birjası və Mərkəzi Qeydiyyat Tǝşkilatının 2011 və 2012 illərǝ  mǝxsus  hesablarının Türkiyə Böyük Millət Məclisinin  dövlǝt  iqtisadi  tǝşǝbbüs Komissiyasında    tǝhlil  edilǝcǝyini  ifadǝ  edǝn  Osman Saraç, 2010-2013 tarixindǝ  "Xalqa şatış səfərbərliyi" adında 60dan  çox  kiçik və orta böyüklükdəki şirkətin birjayaya  daxil  edildiyini   qeyd  edib. 

Mərkəzi Qeydiyyat Quruluşu baş direktoru Yaqub Ergincan isə, bu gün etibarilə 947 milyard lirə   dəyərindǝ  qiymətli kağızın bazarda  olduğunu bildirdi.Әlaqәli Xәbәrlәr