İstanbul birjası 2 Apreli  düşüşlǝ  tamamlayıb

İstanbul birjasında100 İndeksi hǝftǝnin ikinci gününǝ 83 min 829  bәnddǝn başlayıb.

482891
İstanbul birjası 2 Apreli  düşüşlǝ  tamamlayıb

Sәhmlәr orta hesabla 1,76 dәyәr itirib. 

Valyuta bazarında ABŞ dolları 2 lira 80 quruş, avro isә 3 lira 22 quruş tǝşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 9,22% səviyyəsindədir.
Beynəlxalq birjalarda qızılın unsiya qiyməti 1292 dollar olub.

“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı 775 liradan satılır.

 Әlaqәli Xәbәrlәr