İstanbul birjasında hǝftǝnin birinci günü

İstanbul birjasında100 İndeksi hǝftǝnin ilk gününǝ 85 min 327  bәnddǝn başlayıb.

482121
İstanbul birjasında hǝftǝnin birinci günü

Sәhmlәr orta hesabla 18% dәyәr itirib. 

Valyuta bazarında ABŞ dolları 2 lira 80 quruş, avro isә 3 lira 20 quruş tǝşkil edir.

İstiqraz və bono bazarında göstərici istiqrazın birləşmə faizi isə 9,19% səviyyəsindədir.
Beynəlxalq birjalarda qızılın unsiya qiyməti 1277 dollar olub.

“Qapalıçarşı”-da Cumhuriyyət qızılı 767 liradan satılır.

 Әlaqәli Xәbәrlәr