İraqdan neft idxalı bir milyon barrilә çıxarılır

Türkiyә İraqdan idxal etdiyi neft miqdarını 1 milyon barrilә çıxarmağı planlayır.

278064
 İraqdan neft idxalı bir milyon barrilә çıxarılır

Türkiyә İraqdan idxal etdiyi neft miqdarını 1 milyon barrilә çıxarmağı planlayır.
Enerji və Təbii Qaynaqlar naziri Taner Yıldız, ötәn ilin Mart ayında İraqdan neft idxalına təxminən iki min 300 barril ilә başlandığını hazırda bu rәqәmin 650 min barrilә çatdığını, ancaq bu miqdarın bir milyon barril olması üçün lazımlı tәdbirlәrin görüldüyünü qeyd edib. Nazirin sözlәrinә görә Türkiyəyə idxal edilәn neft bütün İraq xalqının mәnfәәtinәdir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr