Turizm: 2015-ci ildә hədəf 42 milyon turist

Türkiyә, Avropadakı bütüniqtis adi problemlәrә baxmayaraq cari ildә 42 milyon turistә ev sahibliyi etmәk istәyir.

269191
Turizm: 2015-ci ildә hədəf 42 milyon turist

Türkiyə Səyahət agentləri Birliyinin sәdri Başaran Ulusoy, qonşu ölkәlәrdәki qarışıqlıqlara vә Avropadakı bütün iqtisadi problemlәrә baxmayaraq Türkiyənin cari ildә 42 milyon turistә ev sahibliyi edәrәk 35-36 milyard dollar valyuta әldә etmәyi planlaşdırdığını bildirib.
Türkiyənin qış turizmi baxımından əhəmiyyətli dağlara sahib ölkә olduğunu, bunların arasında Erciyes Xizәk Mərkəzinin ön plana çıxdığını ifadə edәn Ulusoy, buraların yalnız qış turizmi üçün yox, ilin hәr fәslindә turizmә xidmәt çatdırıla bilәcәk bölgә halına gәtirilmәsini məqsəd qoyduqlarını, qlobal istiləşmənin təsiri ilə hava tempratorunun artması sәbәbiylә Erciyesin cazibə mərkəzinә çevrilәcәyini vurğulayıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr