Mal-qara ixracatı ilin 9 ayında 20 milyon dollar sǝviyyǝsini ötǝ

Türkiyǝnin canlı cins mal-qara ixracatı ilin 9 ayında 20 milyon dollar sǝviyyǝsini ötǝrǝk son 5 ilin ǝn yüksǝk sǝviyyǝsinǝ çıxıb.

200630
Mal-qara ixracatı ilin 9 ayında 20 milyon dollar sǝviyyǝsini ötǝ

Türkiyǝnin canlı cins mal-qara ixracatı ilin 9 ayında 20 milyon dollar sǝviyyǝsini ötǝrǝk son 5 ilin ǝn yüksǝk sǝviyyǝsinǝ çıxıb.
Türkiyǝ Statistika Qurumunun mǝlumatına ǝsasǝn, cari ilin yanvar-sentiyabr aylarında 26 fǝrqli ölkǝyǝ canlı cins mal-qara ixracatı olub.
Әn çox ixrac edilǝn ölkǝ 11.2 milyon dollar ilǝ Suriya olduqda, bu ölkǝyǝ edilǝn ixracat keçǝn ilin müvafiq dövrü ilǝ müqayisǝdǝ 5 qata dǝk artıb. Türkmǝnistan 2-ci yerdǝ, Gürcüstan isǝ ixracatda 3-cü yerdǝ qǝrarlaşıb.
Türkiyǝnin yerli cins mal-qarasından idxal edǝn digǝr ölkǝlǝrdǝn biri dǝ Azǝrbaycan(81baş) olub.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr