Sǝnaye sahǝsindǝ yeni addımlar atılmaqda davam edir

İstehsalat keçǝn aya nisbǝtdǝ 1.8 faiz artıb.

117708
Sǝnaye sahǝsindǝ yeni addımlar atılmaqda davam edir

Sǝnaye sahǝsindǝ addımlar atılmaqda davam edir.

Sǝnaye sahǝsindǝki istehsalat keçǝn aya nisbǝtdǝ 1.8, keçǝn ilin müvafiq dövrünǝ nisbǝtdǝ isǝ 3.6 faiz artım göstǝrib.

Türkiyǝ Statistika Qurumu iyul ayına olan Sǝnaye İndeksi rǝqǝmlǝrini açıqlayıb.

Mǝdǝnçilik vǝ daş ocağı sektoru indeksi 2 faiz azalıb, emalat sǝnaye sektoru indeksi 1.9, elektirik, qaz, buxar vǝ iqlimlǝ bağlı sǝnaye istehsalatı vǝ paylanmasına dair sektor indeksi isǝ 3.2 faiz artıb.

 

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr