Hǝdǝf yarım milyon turist

"Üzǝn şǝhǝrlǝr” olaraq adlandırılan kruvaziyerlǝrin son illǝrdǝ Türkiyǝdǝ ǝn çox xarici turistlǝri gǝtirdiyi İzmir Alsancak Limanına ilin axırınadǝk yarım milyon turist gǝtirǝcǝyi gözlǝnilir.

91004
Hǝdǝf yarım milyon turist

"Üzǝn şǝhǝrlǝr” olaraq adlandırılan kruvaziyerlǝrin son illǝrdǝ Türkiyǝdǝ ǝn çox xarici turistlǝri gǝtirdiyi İzmir Alsancak Limanına ilin axırınadǝk yarım milyon turist gǝtirǝcǝyi gözlǝnilir.
Kruvaziyer turizminin parıldayan ulduzu, turist sayında İstanbul, Kuşadası vǝ Antalya limanlarını gǝridǝ buraxan İzmir Alsancak Limanına ilin ilk 5 ayında Amerikalı vǝ Avropalı sǝrnişin daşıyan 43 gǝmi yanaşıb.
 Kruvaziyer turizmindǝ dünya miqyasında bir azalma müşahidǝ olunsa da Türkiyǝdǝki destinasionlar hǝlǝ dǝ cazibǝdarlığını qoruyur. İzmir dǝ Türkiyǝ limanları arasında önǝ çıxır.
Rǝsmilǝr, kruvaziyer sǝrnişinlǝrinin İzmirǝ mǝdǝniyyǝt turizmi üçün gǝldiyini, Efǝs kimi tarixi yerlǝrinin İzmiri ilk yǝrǝ daşıdığına işarǝ edirlǝr.
Çeşmǝ limanı da son zamanlarda kruvaziyerlǝrin lövbǝr saldığı limanlar sırasındadır.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr