Bosniya vә Herseqovina ilә Serbiyaya 65 milyon avro әlavә maliyy

Avropa İttifaqı Komissiyası Bosniya vә Herseqovina ilә Serbiyaya 65 milyon avro әlavә maliyyә yardım edәcәk.

75148
Bosniya vә Herseqovina ilә Serbiyaya 65 milyon avro әlavә maliyy

Avropa İttifaqı Komissiyası Bosniya vә Herseqovina ilә Serbiyaya 65 milyon avro әlavә maliyyә yardımı edilmәsinә qәrar verib.
Komissiya tәrәfindәn yayılan açıqlamada Bosniya vә Herseqovina ilә Serbiyaya göstəriləcək әlavә maliyyә yardımının 3 milyon avroluq hissәsindәn hər iki ölkәdә әn çәtin şәraitdə yaşayan şәxslәrin, başda әrzaq, sәhiyyә, tәcili yardım vә başqa ehtiyaclarının ödәnilmәsi mәqsәdilә istifadә edilәcәyi bildirilib.
Açıqlamada qalan 62 milyon avronun isә sel fәlakәtinin tәsir etdiyi bölgәlәrin qısa vә uzun müddәtdә bәrpa edilmәsindә istifadә edilәcәyi vurğulanıb.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr