Güləş üzrə gənclər arasında Dünya çempionatı

Milli gülǝşçilǝrimiz 6 gün müddǝtindǝ gǝnclǝr arasında Dünya çempionatında mübarizǝ aparacaq.

322953
Güləş üzrə gənclər arasında Dünya çempionatı

Milli gülǝşçilǝrimiz 6 gün müddǝtindǝ gǝnclǝr arasında Dünya çempionatında mübarizǝ aparacaq.
Braziliyanın Recife şǝhǝrindǝ keçirilǝn vǝ avqustun 16-dǝk davam edǝcǝk çempionatda ilk iki gün yunan-Roma gülǝşlǝri, üç vǝ dördüncü gün qadınlar, son iki gün isǝ sǝrbǝst gülǝş yarışları keçirilǝcǝk.
Gülǝş çempionatında iştirak edǝcǝk idmancılarımız vǝ çǝkilǝri isǝ belǝdir:
Gǝnc kişilǝr yunan-Roma gülǝş komandası: Xaqan Murat Çankaya (50 kq), Әbduürrǝhman Altan (55 kq), Әhmǝt Uçar (60 kq), Cǝngiz Arslan (66 kq), Burhan Akbudak (74 kq), Әli Cǝngiz (84 kq), Sülǝyman Әrbay (96 kq), Osman Yıldırım (120 kq).
Gǝnc qadınlar üzrǝ milli komandamız: Әminǝ Çataloğlu (44 kq), Әvin Dǝmirhan (48 kq), Sinǝm Çisǝm Doğdu (53 kq), Әlif Yanık (55 kq), Gizǝm Kabak (59 kq), Busǝ Tosun (63 kq), Aslı Tuğcu (67 kq), Ayşǝgül Özbǝgǝ (72 kq).
Gǝnc kişilǝr sǝrbǝst gülǝş komandamız: Bǝkir Şahin (50 kq), Sǝzgin Pişmişoğlu (55 kq), Sǝlim Kozan (60 kq), Әnǝs Uslu (66 kq), Әhmǝt Әrtürk (74 kq), Mustafa Sǝssiz (84 kq), Aykut İşık (96 kq), Yunus Әmrǝ Dǝdǝ (120 kq).


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr