2019 Avropa Qış Oyunları Әrzurum şǝhǝrindǝ keçirilǝcǝk

Avropa Qış Olimpiyada Gǝnclik Festivalı vǝ Ouyanları 2019-cu ildǝ Әrzurumda keçirilǝcǝk.

201657
2019 Avropa Qış Oyunları Әrzurum şǝhǝrindǝ keçirilǝcǝk

2019 Avropa Qış Oyunları Әrzurum şǝhǝrindǝ keçirilǝcǝk.
Avropa Qış Olimpiyada Gǝnclik Festivalı vǝ Ouyanları 2019-cu ildǝ Әrzurumda keçirilǝcǝk.
49 ölkǝnin Avropa Olimpiya komitǝlǝri Azǝrbaycanın paytaxtı Bakıda bir araya gǝlib.
Avropa Olimpiya Komitǝsinin Bakıda keçirilǝn ümumi iclasında 2019-cu ildǝ Qış oyunlarının keçirilǝcǝyi şǝhǝr olaraq Әrzurum seçilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr