BMT Baş katibi Dövlǝt başçısı Әrdoğana başsağlığı verib

Baş katib Ankaradakı terror hücumunda hǝyatını itirǝnlǝrlǝ ǝlaqǝdar başsağlığı verib.

391582
BMT Baş katibi Dövlǝt başçısı Әrdoğana başsağlığı verib

Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan BMT Baş katibi Pan Gi Mun ilǝ telefonla danışıb.
Baş katib Ankaradakı terror hücumunda hǝyatını itirǝnlǝr üçün başsağlığı verib.
Cümhurbaşqanlığı mǝnbǝlǝrindǝn ǝldǝ edilǝn mǝlumata ǝsasǝn, BMT-nin Baş katibi Dövlǝt başçısı Әrdoğana Ankarada törǝdilmiş terror hücumundan dǝrin kǝdǝr duyduğunu dilǝ gǝtirǝrǝk, hǝyatını itirǝnlǝrlǝ ǝlaqǝdar başsağlığı verib.
Dövlǝt başçısı Әrdoğan telefon danışığında Türkiyǝnin PKK, DHKP-C, DEAŞ kimi terror tǝşkilatlarının hamısına qarşı qǝti şǝkildǝ mübarizǝ apardığını vurğulayıb.
Baş katib Suriya mǝsǝlǝsi çǝrçivǝsindǝ rus döyüş tǝyyarǝlǝrinin Türkiyǝnin hava mǝkanını pozmasından duyduğu naratlığı da dilǝ gǝtirib. Baş katib hǝmçinin Liviya mǝsǝlǝsinǝ dǝ toxunaraq bu ölkǝdǝ tǝrǝflǝr arasındakı problemin hǝllindǝ göstǝrdiyi cǝhdlǝrǝ görǝ Türkiyǝyǝ tǝşǝkkür edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr