Türkiyә-ABŞ arasında uçuş lәğv edildi

Amerika Birlәşmiş Ştatlarında baş verәn qar fırtınası sәbәbindәn Türk Hava Yollarının saat 7.25-dә Nyu-Yorka olan uçuşu qarşılıqlı lәğv edilib.

197852
Türkiyә-ABŞ arasında uçuş lәğv edildi

Amerika Birlәşmiş Ştatlarında baş verәn qar fırtınası sәbәbindәn Türk Hava Yollarının saat 7.25-dә Nyu-Yorka olan uçuşu qarşılıqlı lәğv edilib.
Bu gün Boston vә Nyu-Yorka hәyata keçirilәcәk uçuşların isә vaxtı dәqiqlәşdirilir.
Sәrnişinlәr uçuşdan әvvәl Türk Hava Yollarının rәsmi internet sәhifәsindәn әlavә mәlumat ala bilәcәklәr.

 


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr