Türkiyәli alimlәr fevralın 9-da Antarktidaya sәfәr edәcәk

Fevralın 9-da Antarktidaya sәfәr edәcәk  4-cü Milli Antarktida Elm Sәfәri heyәtininin şәrәfinә  İstanbu Hava Limanında mәrasim tәşkil edilәcәk. Mәrasimdә sәnaye vә texnologiya naziri Mustafa Varank da iştirak edәcәk.

Türkiyәli alimlәr fevralın 9-da Antarktidaya sәfәr edәcәk

 

 

Fevralın 9-da Antarktidaya sәfәr edәcәk  4-cü Milli Antarktida Elm Sәfәri heyәtininin şәrәfinә  İstanbu Hava Limanında mәrasim tәşkil edilәcәk. Mәrasimdә sәnaye vә texnologiya naziri Mustafa Varank da iştirak edәcәk.

Sәnaye vә Texnologiya Nazirliyindәn verilәn mәlumata görә, Prezident Aparatı himayәsindә, Nazirliyin nәzarәtindә vә Türkiyә Elmi vә Texnoloji Araşdırma Qurumu TÜBİTAK MAM Qütb Araşdırmaları İnstitutunun koordinasiyasında hәyata keçirilәn 4-cü Milli Antarktida Elm Sәfәri  fevralın 9-da başlayacaq.

Hazırlıqlarını başa çatdıran 24 nәfәrdәn ibarәt heyәt üçün  İstanbul Hava Limanında  mәrasim keçirilәcәk. Mәrasimdә  Sәnaye vә texnologiya naziri Mustafa Varank vә Antarktidaya sәfәr edәcәk heyәtin ailә üzvlәri iştiak edәcәk.Әlaqәli Xәbәrlәr