İspaniyada 230 milyon illik sürünənin daşlaşmış ayağ izi aşkar edilib

Barselonanın   Olesa de  Montserret  bölgәsindә  aşkar edilәnlәrdәn  İspaniyada  bu vaxta qәdәr  tapılan daşlaşmış  sürünәnlәr  arasında  özünü әn yaxşı mühafizә   etmiş  qalıqlardandır.

483013
İspaniyada 230 milyon illik sürünənin daşlaşmış ayağ izi aşkar edilib

Barselonanın   Olesa de  Montserret  bölgәsindә  aşkar edilәn qalıqlardan   İspaniyada  bu vaxta qәdәr  tapılan daşlaşmış sürünәnlәr  arasında  özünü әn yaxşı mühafizә   edәnlәrdәndir.

Trais dövrünә  aid olan qalıq   aprel ayında  elmi araşdırmalar aparmaq mәqsәdilә  Olesa de Montserret bölgәsinә  gәlәn   bir adam tәrәfindәn aşkar edilib.

Paleontoloqlar aşkar edilәn  qalığın   dinozavr vә  timsahların atası  olan sürünәnnә aid olduğunu deyir.

 Mütəxəssislər  daşlaşmış  ayaq izinin  mükәmmәl şәkildә  özünü mühafizә  etdiyini bildiriblәr.

 Qeyd edәk ki,  Olesa de Montserratın tәxminәn  3 kilometr  uzaqlığında  bir neçә il әvvәl  dә   bәnzәr   qalıqlar aşkar edilmişdi.

 


Etiketlәr: #barselona , #qalıq

Әlaqәli Xәbәrlәr