"Solar Impulse" dünya ǝtrafı sǝyahǝtini davam etdirir

Günǝş batareyaları ilǝ işlǝyǝn tǝyyarǝ “Solar Impulse” dünya ǝtrafı sǝyahǝtini davam etdirir.

244364
"Solar Impulse" dünya ǝtrafı sǝyahǝtini davam etdirir

Günǝş batareyaları ilǝ işlǝyǝn tǝyyarǝ “Solar Impulse” dünya ǝtrafı sǝyahǝtini davam etdirir.
Günəş batareyaları ilə qidalanaraq dünya sǝyahǝtinǝ çıxmış tǝyyarǝ Çinin qǝrbindǝ Chongqindǝn havaya qalxıb.
Tǝmiz texnologiya ilǝ işlǝyǝn tǝyyarǝnin dünya sǝyahǝtinin altıncı mǝrhǝlǝsi tǝqribǝn 1200 kilometr vǝ 20 saat davam edǝcǝk. Myanma və Çinə uçan tǝyyarǝ, daha sonra isə Sakit Okeanı qət edərək ABŞ və Avropa ölkələrinin üzərindən keçəcək.
Qeyd edək ki, İsveçrədə hazırlanan Solar Impulse 2 təyyarəsinin çəkisi 2,3 tondur. Təyyarədə 17 min ədəd günəş akkumulyatoru batareyaları ilə qidalanan 4 elektrik mühərriki quraşdırılıb. Nəzəri cəhətdən təyyarə davamlı olaraq havada qala bilir. Belə ki, gündüz toplanan enerji gecə boyu uçmağa bəs edir. Solar Impulse 2 təyyarəsinin sürəti saatda 70 kilometrə çatır.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr