ROKETSAN-ın yeni səkkiz kilometr mənzilli Mizraq-U raketi...

Mizraq-U raket sistemləri, ilk mәrhәlәdә hәrbi vertolyotlara inteqrasiya ediləcək.

127978
ROKETSAN-ın yeni səkkiz kilometr mənzilli Mizraq-U raketi...

Dünyada dәlә bilmәyәcәyi heç bir zireh olmayan bu xüsusi milli raket, tanklara qarşı tәkmillәşdirilib.
İlk mәrhәlәdә hәrbi vertolyotlara inteqrasiya ediləcək Mizraq-U raket sistemləri, ilin sonunda Türkiyә Silahlı Qüvvələrinə təslim edilәcәk.
Bu xüsusi raket, sahәdә dünyanın ən sürətli kiçik hәrbi gәmisi sayılan milli istehsalımız KAAN MRTP-34-lәrә inteqrasiya ediləcək.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr