İsrail qüvvәlәri fәlәstinlilәrә müdaxilә etdi, yaralananlar var

İsrail qüvvәlәri işğal altındakı İordan çayının qәrb sahilindә inşa edilәn qeyri-qanuni yaşayış mәntәqәlәrinә qarşı etiraz aksiyası keçirәn fәlәstinlilәrә müdaxilә edib.

1770022
İsrail qüvvәlәri fәlәstinlilәrә müdaxilә etdi, yaralananlar var

İsrail qüvvәlәri işğal altındakı İordan çayının qәrb sahilindә inşa edilәn qeyri-qanuni yaşayış mәntәqәlәrinә qarşı etiraz aksiyası keçirәn fәlәstinlilәrә müdaxilә edib. Müdaxilә nәticәsindә 13 fәlәstinli yaralanıb, çox sayda adam da gözyaşardıcı qazdan zәhәrlәnib.

Mǝlumata ǝsasǝn, fǝlǝstinlilǝr İordan çayının qǝrb sahilinin Nablus şǝhǝrinin Beyt Decin bölgǝsi başda olmaqla İordan çayının çox sayda bölgǝsindǝ qeyri-qanuni şǝkildǝ inşa edilǝn yaşayış mǝntǝqǝlǝrinǝ qarşı etiraz aksiyası keçirib.

İsrail qüvvǝlǝrinin aksiya iştirakçılarına rezin güllǝ vǝ gözyaşardıcı qazla müdaxilǝ etdiyi bildirilib.

Müdaxilә nәticәsindә 13  fәlәstinli yaralanıb, çox sayda adam da gözyaşardıcı qazdan zәhәrlәnib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr