Ukrayna, Almaniya, Rusiya vә Fransa liderlәrinin müşavirlәri Ukrayna böhranını müzakirә edәcәklәr

Fransa, Almaniya, Rusiya vә Ukrayna liderlәrinin müşavirlәri Ukrayna böhranı ilә bağlı iki hәftә sonra Almaniyanın paytaxtı Berlindә görüş keçirәcәk.

1769078
Ukrayna, Almaniya, Rusiya vә Fransa liderlәrinin müşavirlәri Ukrayna böhranını müzakirә edәcәklәr

Fransa, Almaniya, Rusiya vә Ukrayna liderlәrinin müşavirlәri Ukrayna böhranı ilә bağlı iki hәftә sonra Almaniyanın paytaxtı Berlindә görüş keçirәcәk.

Bu barәdә Yelisey sarayının yaydığı mәlumatda deyilir. Mәlumata görә,  Normandiya Formatına üzv ölkәlәrin liderlәrinin müşavirlәri vә Xarici İşlәr Nazirliklәrinin nümayәndәlәri Fransanın paytaxı Parisdә bir araya gәlib.

Müşavirlәr Minsk razılaşmasının Normandiya Formatının tәmәlini tәşkil etdiyini vә  atәşkәsә qeyd-şәrtsiz riayәt edilmәsinin vacibliyini qeyd ediblәr. Müşavirlәrin hәmçinin Minsk razılaşmalarının hәyata keçirilmәsindә irәlilәyişin әldә olunması üçün fәaliyyәtlәrin intensivlәşdirilmәsinin әhәmiyyәtini vurğuladıqları bildirilib.

Mәlumatda bildirilib ki, müşavirlәr Ukraynadakı böhranla bağlı iki hәftә sonra Almaniyanın paytaxtı Berlindә yenidәn görüşmәk barәdә razılığa gәliblәr.



Әlaqәli Xәbәrlәr