Entoni Blinken vә İlham Әliyev arasında telefon danışığı olub

Amerika Birlәşmiş Ştatları dövlәt katibi Entoni Blinken vә Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev arasında telefon danışığı olub.

1630699
Entoni Blinken vә İlham Әliyev arasında telefon danışığı olub

Amerika Birlәşmiş Ştatları dövlәt katibi Entoni Blinken vә Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev arasında telefon danışığı olub.

Bu barәdә ABŞ Dövlәt Departamentinin sözçüsü Ned Prays mәlumat verib. Mәlumata görә, tәrәflәr Qarabağ mәsәlәsini müzakirә ediblәr.

‘‘Dövlәt katibi Entoni Blinken ilә Prezident İlham Әliyev ABŞ ilә Azәbaycan arasındakı ikitәrәfli tәrәfdaşlığın әhәmiyyәtini qeyd ediblәr vә çox sayda mövzunu müzakirә ediblәr. Entoni Blinken Avropa Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Tәşkilatı (ATӘT) çәrçivәsindә Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin  bölgә ilә әlaqәdar göstәrdiyi sәylәrә diqqәt çәkib.’’,-deyә Ned Prays vurğulayıb.

İlham Әliyev söhbәt zamanı ABŞ prezidenti Co Baydenin 1915-ci il hadisәlәrini ‘‘soyqırım’’ adlandırmasına toxunaraq deyib: ‘‘Türkiyә Azәrbaycanın yaxın dostu vә müttәfiqidir. Posmüharibә dövründә bölgәmizdә çox önәmli vә müsbәt rol oynayır. ABŞ prezidentinin açıqlaması Azәrbaycan rәhbәrliyi vә ictimaiyyәti tәrәfindәn narahatlıqla qarşılanıb’’.

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr