Vladimir Zelenski vә Antonio Quterreş arasında telefon danışığı olub

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş arasında telefon danışığı olub.

1626322
Vladimir Zelenski vә Antonio Quterreş arasında telefon danışığı olub

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş arasında telefon danışığı olub.

Tәrәflәr Ukraynanın şәrqindәki vәziyyәti vә Rusiyanın hәrbi hәrәkәtliliyini müzakirә ediblәr. Vladimir Zelenski söhbәt zamanı Ukraynanın suverenliyinә vә әrazi bütövlüyünә verdiyi dәstәyә görә Antonio Quterreşә tәşәkkür edib. V. Zelenski hәmçinin BMT-nin İnsan Hüquqları üzrә Missiyasının  Krım vә Donbasdakı әhәmiyyәtinә diqqәt çәkib.

Görüşdә hәmçinin avqust ayında keçirilәcәk Krım Platforması vә yeni növ koronavirus epidemiyasına qarşı peyvәndin әdalәtli və bərabər səviyyədə əldə olunması mәsәlәlәri  dә  müzakirә olunub.

 Әlaqәli Xәbәrlәr