Cozef Borrel: ‘‘Nüvә proqramı ilә bağlı keçirilәn görüşlәrdә irәlilәyiş әldә olunub’’

Bu barәdә Cozef Borrel Avropa İttifaqına üzv dövlәtlәrin xarici işlәr nazirlәrinin videokonfrans formatında baş tutan  iclasından sonra tәşkil etdiyi  mәtbuat  konfransında bildirib.

1624444
Cozef Borrel: ‘‘Nüvә proqramı ilә bağlı keçirilәn görüşlәrdә irәlilәyiş әldә olunub’’

Avropa İttifaqının xarici әlaqәlәr vә tәhlükәsizlik siyasәti üzrә ali nümayәndәsi Cozef  Borrel İranın nüvә proqramı ilә bağlı keçirilәn görüşlәrdә irәlilәyişin әldә olunduğunu deyib.

Bu barәdә Cozef Borrel Avropa İttifaqına üzv dövlәtlәrin xarici işlәr nazirlәrinin videokonfrans formatında baş tutan  iclasından sonra tәşkil etdiyi  mәtbuat  konfransında bildirib.

Cozef Borrel İran ilә qlobal aktyorlar arasında 2015-ci ildә imzalanan vә Amerika Birlәşmiş Ştatlarının 2018-ci ildә çıxdığı nüvә müqavilәsinin yenidәn hәyata keçirilmәsi vә  Amerika Birlәşmiş Ştatlarının müqavilәyә geri qayıtması mәsәlәsindә Avstriyanın paytaxtı Vyanada davam edәn görüşlәrin müsbәt şәkildә  irәlilәdiyini vurğulayıb.

‘‘Görüşlәrdә irәlilәyiş әldә olunub’’ deyәn Cozef Borrel hәm Amerika Birlәşmiş Ştatlarının, hәm dә İranın razılığa gәlmәk istәdiklәrini deyib.
 Әlaqәli Xәbәrlәr