Hәsәn Ruhani әhәmiyyәtli bәyanatlar verib

İran prezidenti Hәsәn Ruhani Amerika Birlәşmiş Ştatlarının prezidentlәri sәbәbindәn yeni növ koronavirusa qarşı peyvәnd tәdarük etmәk mәsәlәsindә problem yaşadıqlarını bildirib.

1617429
Hәsәn Ruhani әhәmiyyәtli bәyanatlar verib

 

İran prezidenti Hәsәn Ruhani Amerika Birlәşmiş Ştatlarının prezidentlәri sәbәbindәn yeni növ koronavirusa qarşı peyvәnd tәdarük etmәk mәsәlәsindә problem yaşadıqlarını bildirib.

Ölkәnin müxtәlif bölgәlәrindә hәyata keçirilәn layihәlәrin tamamlanması münasibәtilә tәşkil edilәn açılış mәrasimlәrinә videokonfrans yolu ilә qatılan Hәsәn Ruhani yeni növ koronavirusa qarşı hazırlanan peyvәnd vә peyvәnd tәdarükü mәsәlәsini qiymәtlәndirib.

Peyvәnd almaq üçün çalışdıqlarını ifadә edәn Hәsәn Ruhani eyni zamanda yerli peyvәndin hazırlanması üçün addım atdıqlarını bildirib.

‘‘Bir ölkә ilә müqavilә imzalasaq da, amerikalılar mane oldu. İrana 10 milyon doza peyvәnd göndәrәcәk şirkәtlәrә tәzyiq göstәrdilәr vә proses dayandırıldı. Yerli peyvәndlә bağlı prosesin tamamlanması vә satışa çıxarılması üçün sәylәr göstәrilir’’,-deyә İran prezidenti vurğulayıb.

Bütün ölkәlәrin peyvәnd problemi ilә üz-üzә olduğunu deyәn Hәsәn Ruhani dünyadakı peyvәnd istehsalının lazımi sәviyyәdә olmadığını söylәyib.Әlaqәli Xәbәrlәr