Nikolas Mayer-Landrut Aİ ilә Türkiyә arasındakı münasibәtlәri qiymәtlәndirib

Avropa İttifaqının Türkiyә üzrә nümayәndә heyәtinin başçısı, sәfir Nikolas Mayer-Landrut paytaxt Ankarada baş tutan tәdbirdә Avropa ittifaqı Şurasının Avropa ittifaqı ilә Türkiyә arasındakı  münasibәtlәrlә bağlı qәrarlarını qiymәtlәndirib.

1609349
Nikolas Mayer-Landrut Aİ ilә Türkiyә arasındakı münasibәtlәri qiymәtlәndirib

Avropa İttifaqının Türkiyә üzrә nümayәndә heyәtinin başçısı, sәfir Nikolas Mayer-Landrut paytaxt Ankarada baş tutan tәdbirdә Avropa ittifaqı Şurasının Avropa ittifaqı ilә Türkiyә arasındakı  münasibәtlәrlә bağlı qәrarlarını qiymәtlәndirib.

Nikolas Mayer-Landrut Avropa İttifaqı Şurasının ‘‘mәrhәlәli vә mütәnasib’’ adlandırılan mövqeyini xatırladaraq  bunun әmәkdaşlığı inkişaf etdirmәyә dair mәsәlәlәr arasından  yalnız bir başlanğıc olduğunu deyib.

‘‘Türkiyәnin Avropa İttifaqına tam hüqüqlu üzvlük statusu var. Qәbul edilәn yeni  qәrarlar çәrçivәsindә Türkiyә bütün namizәdlәr üçün olan proqramların bir parçasıdır’’,-deyә Avropa İttifaqının Türkiyә üzrә nümayәndә heyәtinin başçısı qeyd edib.
 Әlaqәli Xәbәrlәr