Tedros Adhanom Gebriyesus:‘‘Yoxsul ölkәlәrdә vaksinasiya prosesi hәlә dә başlamayıb’’

Zәngin ölkәlәrdә yeni növ koronavirusa qarşı tәtbiq olunan peyvәnd sayı ilә yoxsul ölkәlәrin әldә etdiyi peyvәnd sayı arasındakı fәrq hәr ötәn gün artır.

1606659
Tedros Adhanom Gebriyesus:‘‘Yoxsul ölkәlәrdә vaksinasiya prosesi hәlә dә başlamayıb’’

Zәngin ölkәlәrdә yeni növ koronavirusa qarşı tәtbiq olunan peyvәnd sayı ilә yoxsul ölkәlәrin әldә etdiyi peyvәnd sayı arasındakı fәrq hәr ötәn gün artır.

Bu barәdә Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının rәhbәri Tedros Adhanom Gebriyesus mәlumat verib.

Tedros Adhanom Gebriyesus tәşkilatın İsveçrәnin Cәnәvrә şәhәrindәki mәrkәzi qәrargahında videokonfrans formatında mәtbuat konfransı keçirib.

Bәzi ölkәlәrin bütün vәtәndaşlarına peyvәnd tәtbiq etmәk üçün mübarizә apardığını bildirәn Tedros Adhanom Gebriyesus yoxsul ölkәlәrdә isә vaksinasiya prosesinin hәlә dә  başlamadığını deyib.

Tedros Adhanom Gebriyesus  Cәnubi Koreyanın peyvәnd hazırlayan şirkәtlәr ilә ikitәrәfli müqavilәlәr bağlamadığını vә COVAX-ın göndәrәcәyi peyvәndlәri gözlәdiyi bildirib.

İngiltәrәnin Oxford Universitetinin hazırladığı ‘‘AsrtaZeneca’’ peyvәndi ilә bağlı bәyanat verәn Tedros Adhanom Gebriyesus bildirib ki, ABŞ-da aparılan araşdırmalara әsasәn bu peyvәnd qan laxtalanması riskini artırmır. Bu araşdırma ‘‘AsrtaZeneca’’ peyvәndinin tәhlükәsiz vә tәsirli olduğunu göstәrir.

Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının rәhbәrinin müavini Mariangela Simao isә Afrikadakı heç bir ölkәnin ‘‘AstraZeneca’’ peyvәndini rәdd etmәdiyini bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr