Almaniya A. Merkel vә R.T.Әrdoğan arasında baş tutan görüşlә bağlı bәyanat yayıb

Almaniya hökumәti Angela Merkelin Türkiyә ilә Avropa İttifaqı arasındakı әhatәli vә sәmәrәli münasibәtlәrin әhәmiyyәtini vurğuladığını açıqlayıb.

1596139
Almaniya A. Merkel vә R.T.Әrdoğan arasında baş tutan görüşlә bağlı bәyanat yayıb

 

Almaniya hökumәti Angela Merkelin Türkiyә ilә Avropa İttifaqı arasındakı әhatәli vә sәmәrәli münasibәtlәrin әhәmiyyәtini vurğuladığını açıqlayıb.

Almaniya hökumәtinin sözçüsü Steffan Sibert Angela Merkel ilә Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın dünәn videokonfrans formatında görüş keçirdiklәrini xatırladıb.

Steffan Sibert liderlәrin yeni növ koronavirus epidemiyası ilә mübarizә vә Şәrqi Aralıq dәnizindәki vәziyyәti, hәmçinin müxtәlif regional mövzuları müzakirә etdiklәrini qeyd edib.

Almaniya hökumәtinin sözçüsü Rәcәb Tayyib Әrdoğan vә Angela Merkelin Liviyada Abdülhәmid Dibeybe rәhbәrliyindә formalaşan hökumәtin  dәstәklәnmәsinin әhәmiyyәtli olduğu mәsәlәsindә razılıq әldә etdiklәrini deyib.

Angela Merkelin Şәrqi Aralıq dәnizindәki  mübahisәli mövzuların yalnız dialoq yolu ilә vә beynәlxalq hüquq normaları çәrçivәsindә hәll edilә bilәcәyini vurğuladığını ifadә edәn S.Sibert kanslerin Kıbrıs mәsәlәsi ilә bağlı qeyri-rәsmi görüşlәrin Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının vәsitәçiliyi ilә yaxında başlayacağının açıqlamasını mәmnuniyyәtlә qarşıladığını vurğulayıb. Әlaqәli Xәbәrlәr