Stefan Dujarik Liviya ilә bağlı bәyanat verib

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Liviyada atәşkәsә nәzarәt mexanizminә dәstәk mәqsәdilә bu ölkәyә beynәlxalq müşahidәçilәr  göndәrib.

1594974
Stefan Dujarik Liviya ilә bağlı bәyanat verib

 

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Liviyada atәşkәsә nәzarәt mexanizminә dәstәk mәqsәdilә bu ölkәyә beynәlxalq müşahidәçilәr  göndәrib.

Bu barәdә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarik keçirdiyi gündәlik mәtbuat konfransında bildirib. Stefan Dujarik müşahidәçilәrin ölkәyә dünәn gecә radәlәrindә sәfәr etdiyini vә liviyalıların rәhbәrliyindәki atәşkәsә nәzarәt mexanizminә dәstәk verәcәyini vurğulayıb.

Stefan Dujarik Liviyaya göndәrilәn dәstәk missiyasının  neçә nәfәrdәn ibarәt olduğu ilә bağlı mәlumat vermәyib.

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Liviyada davamlı atәşkәsin tәmin olunması vә atәşkәsә nәzarәt edilmәsi üçün bu ölkәyә beynәlxalq müşahidәçilәr göndәrәcәyini açıqlamışdı.

 

 

 Әlaqәli Xәbәrlәr