Kays Sәid: ‘‘Tunis ilә Türkiyә arasında xüsusi tarixi münasibәtlәr var’’

Tunis prezidenti Kays Sәid Türkiyә ilә xüsusi tarixi münasibәtlәrә malik olduqlarını bildirib.

1591721
Kays Sәid: ‘‘Tunis ilә Türkiyә arasında xüsusi tarixi münasibәtlәr var’’

Tunis prezidenti Kays Sәid Türkiyә ilә xüsusi tarixi münasibәtlәrә malik olduqlarını bildirib.

Tunis Prezident Aparatının mәtbuat xidmәtindәn verilәn mәlumata görә, Kays Sәid Türkiyәnin Tunisdәki sәfiri Әli Onaneri qәbul edib.

Görüşdә Türkiyә ilә Tunis arasındakı xüsusi tarixi münasibәtlәrә toxunan Sәid sәfir Onanerin iki ölkә arasındakı münasibәtlәri inkişaf etdirmәk üçün göstәrdiyi sәylәri alqışladıqlarını bildirib.

Sәfir Әli Onaner dә iki qardaş ölkәnin ortaq maraqları üçün edilәn әmәdaşlığa verdiyi dәstәyә görә Kayd Sәidә tәşәkkür edib.Әlaqәli Xәbәrlәr