DTT vә BMT koronavirus әleyhinә peyvәndlә bağlı çağırış edib

Dünya Ticarәt Tәşkilatının yeni tәyin olunan Baş direktoru Nqozi Okonjo-Lveala yeni növ koronavirus әlehinә peyvәndin paylanması mәsәlәsindә ayrıseçkilik edilmәmәsi ilә әlaqәdar xәbәrdarlıq edib.

1585056
DTT vә BMT koronavirus әleyhinә peyvәndlә bağlı çağırış edib

Dünya Ticarәt Tәşkilatının yeni tәyin olunan Baş direktoru Nqozi Okonjo-Lveala yeni növ koronavirus әleyhinә peyvәndin paylanması mәsәlәsindә ayrıseçkilik edilmәmәsi ilә әlaqәdar xәbәrdarlıq edib.

Daha әvvәl Qlobal Peyvәnd vә Vaksinasiya Birliyinin rәhbәri vәzifәsini icra edәn Nqozi Okonjo-Lveala BBC telekanalına müsahibә verib.

‘‘Varlı ölkәlәr vәtәndaşlarına peyvәnd tәtbiq edәrkәn yoxsul ölkәlәr peyvәndi gözlәmәk mәcburiyyәtindә qalırlar’’,-deyә Nqozi Okonjo-Lveala vurğulayıb.

Nqozi Okonjo-Lveala son hәftәlәrdә çox sayda ölkәnin sәrhәdlәri daxilindә istehsal edilәn peyvәndin ixracının qarşısını almağa çalışdığına diqqət çəkәrәk bu vәziyyәtin qlobal sağalmanın qarşısını alacağını qeyd edib.

Nqozi Okonjo-Lveala deyib: ‘‘Mutasiyalara qarşı hәr ölkә yalnız öz vәtәndaşlarını vaksinlәmәk üçün tәdbirlәr görsә heç bir ölkә özünü tәhlükәsiz hiss edә bilmәz’’.

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş dә bütün ölkәlәrә yalnız öz vәtәndaşlarını dayil, yoxsul ölkәlәrin vәtәndaşlarına da vaksinin tәtbiq edilmәsinә dәstәk vermәlәri ilә әlaqәdar çağırış edib.  
 Әlaqәli Xәbәrlәr