Afrika Birliyinin 34-cü zirvә görüşü sona çatıb

Afrikalı liderlәr zirvә görüşündә  dünyada yayılan yeni növ koronavirus epidemiyası ilә mübarizә vә qitәdәki mәdәni irsin  qorunması  mәsәlәlәrini müzakirә ediblәr.

1578978
Afrika Birliyinin 34-cü zirvә görüşü sona çatıb

Afrika Birliyinin 34-cü zirvә görüşü sona çatıb.

Afrikalı liderlәr zirvә görüşündә  dünyada yayılan yeni növ koronavirus epidemiyası ilә mübarizә vә qitәdәki mәdәni irsin  qorunması  mәsәlәlәrini müzakirә ediblәr.

Zirvә görüşünün  sonunda Afrika Birliyinin yeni dönәm sәdri vә Konqo Demokratik Respublikasının prezidenti Feliks Tşisekedi çıxış edib.

Mәdәniyyәtsiz cәmiyyәtlәrin ruhsuz cәmiyyәtlәr olduğunu söylәyәn Tşisekedi  Afrika Birliyinin 2021-ci ildә Seneqaldakı Qora adasının yenidәn inşası, Әlcәzairdәki  böyük Afrika muzeyi, Misirdәki böyük Misir muzeyinin inşası kimi layihәlәri dәstәklәyәcәyini bildirib.

Tşisekedi Afrikanın mәdәni irsini qorumaq çәrçivәsindә Avropada yerlәşәn Afrika mәdәni irsinә aid әsәrlәrin buralardan tәlәb edilәcәyini bildirib.Әlaqәli Xәbәrlәr