Әfqanıstanda minalanmış motosikletlә hücum törәdilib, ölәn vә yaralananlar var

Әfqanıstanın Uruzqan vilayәtindә törәdilәn bombalı hücum nәticәsindә 2 mülki vәtәndaş hәlak olub.

1572134
Әfqanıstanda minalanmış motosikletlә hücum törәdilib, ölәn vә yaralananlar var

 

Әfqanıstanın Uruzqan vilayәtindә törәdilәn bombalı hücum nәticәsindә 2 mülki vәtәndaş hәlak olub.

Mәlumata görә, hücum Uruzqan vilayәtinin mәrkәzindә minalanmış motosikletlә törәdilib.

Hücum nәticәsindә hәmçinin üç  polis әmәkdaşı vә yeddi mülki vәtәndaş da yaralanıb.

Hücuma görә mәsuliyyәti öz üzәrinә götürәn olmayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr