Mozambikdә tüğyan edәn ‘‘Eloise’’ fırtınası hәyatı iflic edib

Yerli media orqanlarının yaydığı mәlumata әsasәn,  tәbii fәlakәt ölkәnin mәrkәzindәki Sofala әyalәtindә ciddi fәsadlara sәbәb olub.

1571017
Mozambikdә tüğyan edәn ‘‘Eloise’’ fırtınası hәyatı iflic edib

 

Mozambikdә tüğyan edәn ‘‘Eloise’’ fırtınası sәbәbindәn 6 nәfәr hәyatını itirib.

Yerli media orqanlarının yaydığı mәlumata әsasәn,  tәbii fәlakәt ölkәnin mәrkәzindәki Sofala әyalәtindә ciddi fәsadlara sәbәb olub.

Fırtına  vә leysan yağışların sәbәb oldğu daşqınlar nәticәsindә isә beş mindәn çox tikiliyә ciddi ziyan dәyib.

Sular altında qalan tikililәr arasında 26 tibb mәrkәzi vә 161 mәktәb dә var.Әlaqәli Xәbәrlәr