Antonio Quterreş ‘‘Covid-19’’ әleyhinә peyvәndlә bağlı bәyanat verib

Peyvәndin әdalәtli şәkildә paylanmasının әhәmiyyәtinә diqqәt çәkәn Antonio Quterreş koronavirus әleyhinә peyvәndin istehsalının bütün dünyada artırılmasının vacibliyini vurğulayıb.

1570908
Antonio Quterreş ‘‘Covid-19’’ әleyhinә peyvәndlә bağlı bәyanat verib

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş yeni növ koronavirus әleyhinә peyvәndin az inkişaf etmiş  ölkәlәrә çatdırılmasının  geçikәcәyi tәqdirdә  virusun mutasiyaya uğrayaraq daha tәhlükәli ola bilәcәyini vә mövcud peyvәndin müalicә etmәyәcәyi ilә bağlı xәbәrdarlıq edib.

Dünya İqtisadi Forumunun ‘‘2021-ci ilin Davos gündәmi’’ başlıqlı iclasa videokonfrans yolu ilә qatılan Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş  qlobal iqtisadiyyatın canlanmasının yeganә yolunun yeni növ koronavirus peyvәndinin dünyanın hәr yerinә әn sürәtli şәkildә çatdırılması ilә mümkün olduğunu söylәyib.

‘‘İnkişaf etmiş ölkәlәr yalnız  öz vәtәndaşlarını  peyvәndlәyәrәk virusun qarşısını ala bilәcәklәrini düşünürlәrsә yanılırlar’’,-deyә Antonio Quterreş vurğulayıb.

Peyvәndin әdalәtli şәkildә paylanmasının әhәmiyyәtinә diqqәt çәkәn Antonio Quterreş koronavirus әleyhinә peyvәndin istehsalının bütün dünyada artırılmasının vacibliyini vurğulayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr