Co Bayden vә Castin Trudo arasında telefon danışığı olub

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının yeni seçilmiş prezidenti Co Bayden vә Kanada Baş naziri Castin Trudo arasında telefon danışığı olub.

1569425
Co Bayden vә Castin Trudo arasında telefon danışığı olub

 

Amerika Birlәşmiş Ştatlarının yeni seçilmiş prezidenti Co Bayden vә Kanada Baş naziri Castin Trudo arasında telefon danışığı olub.

Bu barәdә Ağ Evdәn verilәn mәlumatda bildirilib. Tәrәflәr ABŞ ilә Kanada arasındakı münasibәtlәrin strateji әhәmiyyәtini vurğulayıb,ikitәrәfli әmәkdaşlıq imkanları, yeni növ koronavirusla mübarizәdә, iqtisadi әlaqәlәrin güclәndirilmәsi vә müdafiә sahәsindә әmәkdaşlığın daha da güclәndirilmәsi mövzularını müzakirә ediblәr.

Bayden ikitәrәfli dialoqun davam etdirilmәsi vә Kanada ilә әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi mәsәlәsindә verdiyi sözü bir daha vurğulayıb.

Liderlәrin bir ay әrzindә yenidәn görüş keçirmәk mәsәlәsindә razılıq әldә etdiklәri bildirilib.

Meksika dövlәt başçısı Andres Manuel Lopez Obrador da ABŞ prezidenti Co Baydenlә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Bu barәdә Andres Manuel Lopez Obrador rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindә  bildirib. Obrador paylaşımında Baydenlә sәmәrәli görüş keçirdiklәrini qeyd edib.Әlaqәli Xәbәrlәr