Avropa İttifaqı İsrailә çağırış edib

Avropa İttifaqı İsrailә işğal altındakı İordan çayının qәrb sahilindә yeni qeyri-qanuni yaşayış mәntәqәlәri inşa etmәklә bağlı qәbul etdiyi qәrarından imtina etmәsi ilә әlaqәdar çağırış edib.

1565404
Avropa İttifaqı İsrailә çağırış edib

 

Avropa İttifaqı İsrailә işğal altındakı İordan çayının qәrb sahilindә yeni qeyri-qanuni yaşayış mәntәqәlәri inşa etmәklә bağlı qәbul etdiyi qәrarından imtina etmәsi ilә әlaqәdar çağırış edib.

Avropa İttifaqının xarici әlaqәlәr vә tәhlükәsizlik siyasәti üzrә ali nümayәndәsi Cozef Borrelin ofisindәn verilәn bәyanatda İsrailin Qüdsün cәnubundakı Givat Hamatosda 800 yaşayış mәntәqәsi inşa edilmәsi ilә bağlı qәrarının beynәlxalq hüquq normalarına zidd olduğu vurğulanıb.

Yeni yaşayış mәntәqәlәrinin iki dövlәtli hәll prosesinә zәrbә endirdiyi ifadә edilәn bәyanatda Avropa ittifaqının İsrailә yaşayış mәntәqәlәri ilә bağlı fәaliyyәtlәri dayandırması üçün dәfәlәrlә çağırış etdiyi vurğulanıb.

Bәyanatda hәmçinin bu ifadәlәrә yer verilib: ‘‘Avropa İttifaqı yaşayış mәntәqәlәrinin beynәlxalq hüquq normalarına zidd olduğu ilә bağlı mövqeyini qoruyur. İsrail hökumәtinә yaşayış mәntәqәlәri ilә bağlı qәrarından vaz keçmәsi vә  İsrail-Fәlәstin müzakirәlәrinin yenidәn başlaması üçün lazımi addımları atması ilә әlaqәdar çağırış edirik’’.

Digәr tәrәfdәn İsrailin Peace Now adlı qeyri-hökumәt tәşkilatı Tel-Әviv rәhbәrliyinin işğal altındakı İordan çayının qәrb sahilindә 780 yeni qeyri-qanuni  mәnzilin inşa edilmәsini tәsdiqlәdiyini qeyd edib.

 Әlaqәli Xәbәrlәr