Burkina Fasoda bir milyonadәk insan köç etmәk mәcburiyyәtindә qalıb

Burkina Fasoda tәhlükәsizlik problemi sәbәbindәn 2019-cu ildә 560 minәdәk insan köç etmәk mәcburiyyәtindә qalıb.

1561227
Burkina Fasoda bir milyonadәk insan köç etmәk mәcburiyyәtindә qalıb

 

Burkina Fasoda tәhlükәsizlik problemi sәbәbindәn 2019-cu ildә 560 minәdәk insan köç etmәk mәcburiyyәtindә qalıb. Mәlumatda qeyd olunub ki, 2020-ci ildә bu rәqәm bir milyona çatıb.

Burkina Fasonun Mali ilә Nigerә yaxın yerlәşәn  әrazilәrindә vaxtaşırı terror hücumları törәdilir. Bölgәdә 2015-ci ildәn etibarәn terror tәşkilatları tәrәfindәn törәdilәn hücumlar nәticәsindә 900-dәn çox adam hәyatını itirib.Әlaqәli Xәbәrlәr