Keniya vә Meksika BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinə daxil olub

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Tәhlükәsizlik Şurasının müvәqqәti üzvlәri müәyyәn edilib. Mәlumata görә, İrlandiya, Norveç, Hindistan, Meksika vә Keniya BMT Tәhlükәsizlik Şurasının müvәqqәti üzvlәri siyahısına daxil edilib.

1557347
Keniya vә Meksika BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinə daxil olub

 

 

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Tәhlükәsizlik Şurasının müvәqqәti üzvlәri müәyyәn edilib. Mәlumata görә, İrlandiya, Norveç, Hindistan, Meksika vә Keniya BMT Tәhlükәsizlik Şurasının müvәqqәti üzvlәri siyahısına daxil edilib.

BMT Tәhlükәsizlik Şurasının yeni müvәqqәti  üzvlәrinin sәlahiyyәt müddәti iki ildir.

Qeyd edәk ki, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının keçmiş müvәqqәti üzvlәri Belçika, Almaniya, Dominikan Respublikası, İndoneziya vә Cәnubi Afrika idi.

BMT Tәhlükәsizlik Şurasının yanvar ayının dönәm sәdri isә Tunis olacaq.

BMT TŞ təşkilatın 15 üzvündən ibarətdir. Böyük Britaniya, Çin, Rusiya, ABŞ və Fransa Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Daha 10 qeyri-daimi üzv Baş Assambleya tərəfindən iki il müddətinə seçilir. Hər il 10 qeyri-daimi üzvdən beşi əvəzlənir.Әlaqәli Xәbәrlәr