Co Bayden vә Antonio Quterreş arasında telefon danışığı olub

Amerika Birlәşmiş Ştatlarında noyabrın 3-dә keçirilәn prezident seçkilәrindә qәlәbә qazanan Co Bayden vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş arasında telefon danışığı olub.

1537617
Co Bayden vә Antonio Quterreş arasında telefon danışığı olub

 

Amerika Birlәşmiş Ştatlarında noyabrın 3-dә keçirilәn prezident seçkilәrindә qәlәbә qazanan Co Bayden vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Baş katibi Antonio Quterreş arasında telefon danışığı olub.

Mәlumata görә, söhbәt zamanı Antonio Quterreş Co Baydeni seşkilәrdә әldә etdiyi qәlәbә münasibәtilә tәbrik edib.

Görüşdә yeni növ koronavirus epidemiyası, iqlim dәyişikliyi, humanitar yardım, sülh vә tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi vә böhranların hәlli kimi qlobal problemlәr müzakirә olunub.Әlaqәli Xәbәrlәr