Terhunedә bir kütlәvi mәzarlıq da aşkar edildi

Liviya ordusunun iyun ayında ölkәnin şәrqindәki qeyri-qanuni silahlı qüvvәlәrin lideri Xәlifә hafterә sadiq silahlılarından tәmizlәditi Terhune şәhәrindә bir kütlәvi mәzarlıq da aşkar edilib.

1533030
Terhunedә bir kütlәvi mәzarlıq da aşkar edildi

 

Liviya ordusunun iyun ayında ölkәnin şәrqindәki qeyri-qanuni silahlı qüvvәlәrin lideri Xәlifә Hafterә sadiq silahlılarından tәmizlәdiyi Terhune şәhәrindә bir kütlәvi mәzarlıq da aşkar edilib.

Terhunedә aşkar edilәn mәzarlıqdakı qazıntı işlәrinin davam etdiyi bildirilib. Aparılan qazıntılar nәticәsindә iki nәfәrә aid cәsәdin aşkar edildiyi vurğulanıb.

Liviya ordusu hәyata keçirdiyi ‘‘Sülh fırtınası’’ әmәliyyatı nәticәsindә iyunın 5-dә Terhune şәhәrini nәzarәtinә keçirmişdi. Terhune silahlılardan azad edildikdәn  sonra şәhәrdә vә әtrafında çox sayda kütlәvi mәzarlıq vә cәsәd aşkar edilmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr