Tedros Adhanom Qebriyesus ‘‘Covid-19’’ әleyhinә hazırlanan peyvәndlә bağlı bәyanat verib

Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının rәhbәri Tedros Adhanom Qebriyesus  yeni növ koronavirus әleyhinә hazırlanan peyvәndlәrlә bağlı bәyanat verib.

1533013
Tedros Adhanom Qebriyesus ‘‘Covid-19’’ әleyhinә hazırlanan peyvәndlә bağlı bәyanat verib

 

Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının rәhbәri Tedros Adhanom Qebriyesus  yeni növ koronavirus әleyhinә hazırlanan peyvәndlәrlә bağlı bәyanat verib.

Qebriyesus tәşkilatın İsveçrәnin Cenevrә şәhәrindәki mәrkәzi qәrargahında videokonfrans formatında mәtbuat konfransı tәşkil edib.

Qebriyesus yeni növ koronavirus әleyhinә hazırlanan peyvәndlә bağlı aparılan sınaqlarda  әldә edilәn müsbәt nәticәdәn mәmnuniyyәt duyduğunu dilә gәtirib.
Qebriyesus bildirib ki, indiyәdәk heç bir epidemiyaya qarşı bu dәrәcә sürәtli şәkildә peyvәn hazırlanmayıb.Әlaqәli Xәbәrlәr